REGULAMIN

Ponieważ lista zawodników nie jest ograniczona, a turniej ma sie odbyć w ciągu jednego dnia na czterech planszach, to ścisły harmonogram walk przystosujemy do liczby zawodników już na miejscu tych wydarzeń. Pierwsza faza eliminacji odbędzie się zgodnie z podanym programem, a następne fazy turnieju mogą ulec zmianie. Ta zmiana to może być  np. to, że  po I fazie eliminacyjnej zawodnicy zaczynają walczyć w systemie pucharowym. Z najliczniejszej grupy wchodzi do walk  32 (lub 16, lub 8 zawodników – w zależności od sytuacji) .

Regulamin turnieju jest kontynuacją regulaminu, który obowiązywał na VII Mistrzostwach polski Manufaktura Łódź, a poprawki  uwzględniają  uwagi wniesione przez sędziów i zawodników po tych zawodach

 

 

BROŃ

 1. Bronią dopuszczoną do zawodów są szable Go-Now standardowe i ciężkie oraz miecze długie Go-Now standardowe i ciężkie.
 2. Zawodnicy muszą walczyć bronią o takiej samej długości.
 3. Broń nie może być uszkodzona lub brudna. O dopuszczeniu broni decyduje sędzia.
 4. Przed każdą walką sędzia sprawdza broń, którą zawodnicy będą walczyli

STRÓJ

 1. Zawodnik ma obowiązek posiadać strój sportowy oraz obuwie sportowe.
 2. Zawodnik startujący w zawodach ma obowiązek zakładać na czas walki ochraniacz zabezpieczający głowę i część twarzową. Dopuszczamy powszechnie używane maski szermiercze. O dopuszczeniu maski decyduje sędzia.
 3. Zawodnicy płci męskiej startujący w zawodach powinni zakładać na czas walki ochraniacz zabezpieczający krocze – suspensor, natomiast kobiety powinny zakładać ochraniacz na piersi. Zawodnicy powinni chronić dłonie rękawiczkami.
 4. Zawodnicy walczący w finałach powinni założyć wysokie do kolan getry sportowe.

KATEGORIE WIEKOWE

Konkurencja Szabli

 1. Do lat 8 – walczą szablą standardową Go-Now
 2. 8 – 10 lat – walczą szablą standardową Go-Now
 3. 10 -12 lat – walczą szablą standardową Go-Now
 4. 12 – 14 lat – walczą szablą standardową Go-Now
 5. 14 – 18 lat – walczą szablą standardową Go-Now
 6. Powyżej 18 lat walczą szablą ciężką Go-Now
 7. Młodzież w kategorii 14 – 18 może walczyć, jeżeli obydwaj zawodnicy wyrażają takie pragnienie, ciężkimi szablami. Jednakże zawodnicy muszą walczyć bronią o tej samej długości. Podobnie w niektórych przypadkach walk dorosłych, z pewnych uzasadnionych względów  może być wskazana walka szablami standardowymi.

Konkurencja Miecza

 1. Do lat 8 – walczą mieczami długimi standardowymi Go-Now
 2. 8 – 10 lat – walczą mieczami długimi standardowymi Go-Now
 3. 10 – 12 lat – walczą mieczami długimi standardowymi Go-Now
 4. 12 – 14 lat – walczą mieczami długimi standardowymi Go-Now
 5. 14 – 18 lat – walczą mieczami długimi standardowymi Go-Now
 6. Powyżej 18 lat walczą mieczami długimi ciężkimi Go-Now
 7. Młodzież w kategorii 14 – 18 lat może walczyć, jeżeli obydwaj zawodnicy wyrażają takie pragnienie, ciężkimi mieczami. Jednakże zawodnicy muszą walczyć bronią o tej samej długości.

REGUŁY POJEDYNKU

POLE WALKI

Miejscem rozgrywania pojedynku na eliminacjach jest prostokąt o wymiarach 5m/3m, a na finałach 7,5/5,6m z wyznaczonymi liniami wyjściowymi dla zawodników. Linie są oddalone 4 metry od siebie.

POJEDYNEK

 1. W pojedynku walczymy na rękę dowolną. W dowolnej chwili pojedynku można zmieniać rękę, którą walczymy.
 2. Pojedynek składa się ze starć. Przez starcie rozumiemy fragment walki między komendą NAPRZÓD (FENCE), a komendą STÓJ (STOP).
 3. Uzyskane podczas danego pojedynku punkty wskazują zwycięzcę tego pojedynku. Sumowane są zwycięstwa, zapisywane są również punkty zdobyte w każdej walce. O przejściu do finałów decyduje liczba osiągniętych zwycięstw. W przypadku uzyskania tej samej liczby zwycięstw przez różnych zawodników, o przejściu do finałów decydować będzie punktacja.

ELIMINACJE

 1. W pierwszej fazie eliminacji, zawodnicy staczają cztery pojedynki w grupie pięcio lub sześcioosobowej. Liczbę pojedynków eliminacyjnych w razie uzasadnionej potrzeby, może zmienić i ogłosić sędzia główny. Zawodnicy dobierani są losowo, jednak jeżeli jest to możliwe to tak, żeby nie walczyli ze sobą zawodnicy z tego samego klubu. Pojedynek toczymy do osiągnięcia 5 punktów przez jednego z szermierzy lub do przekroczenia limitu czasu, który wynosi 3 minuty (nieprzewidziane przerwy są odliczane).  Wtedy zawodnik ten ma zaliczone zwycięstwo lub remis (żaden z wodników nie uzyskał zwycięstwa). Faza  pierwszych eliminacji ma za zadanie wyłonienie 2 zawodników z każdej grupy, którzy zdobyli największą liczbę zwycięstw, a w przypadku tej samej liczby zwycięstw u kilku zawodników – większą liczbę punktów z poszczególnych walk.
 2. W drugiej fazie eliminacji, zawodnicy staczają walki na takiej samej zasadzie jak w przypadku pierwszej fazy eliminacji. Druga faza eliminacji ma za zadanie wyłonienie 4 finalistów, którzy uzyskali największą liczbę zwycięstw w dotychczasowych walkach  (pierwszej i drugiej eliminacji), a w przypadku tej samej liczby zwycięstw u kilku zawodników – większą liczbę punktów z poszczególnych walk.
 3. Trafienia obopólne nie są liczone.
 4. Pojedynek jest ograniczony czasem do trzech minut czystej walki.
 5. Liczba starć nie jest ograniczona.
 6. W przypadku walkowera, zawodnikowi, który nie zrezygnował z walki zostaje przyznane zwycięstwo i średnia arytmetyczna punktów z jego wszystkich  walk (wcześniejszych i późniejszych) na tej fazie eliminacji

FINAŁY

 1. Czterech finalistów walczy  w parach według reguły: pierwszy z czwartym (wg zdobytych wcześniej punktów) i drugi z trzecim. Zwycięzcy walczą następnie o pierwsze i drugie miejsce, a pozostałych dwóch zawodników o trzecie i czwarte.
 2. Pojedynek toczony jest do osiągnięcia 15 punktów przez jednego z szermierzy (w kategorii wiekowej do 8 i do 10 lat 10 punktów), lub do przekroczenia limitu czasu, który wynosi 8 min (dla kategorii wiekowych do 8 – 12lat 5 min) . Po uzyskaniu przez jednego z zawodników 8 punktów lub po czterech minutach walki ogłaszana jest minutowa przerwa. W przypadku dzieci w kategoriach wiekowych  lat 8 – 12, po uzyskaniu przez jednego z zawodników 6 punktów lub po 2,5 minutach walki ogłaszana jest minutowa przerwa.
 3. Trafienia obopólne nie są liczone.
 4. Po uzyskaniu remisu w regulaminowym czasie walka prowadzona jest do pierwszego „czystego” trafienia.
 5. Pojedynek jest ograniczony czasem 2 x 4 min + 1 min przerwa, a dla kategorii wiekowych do 8 – 12 lat 2 x 2,5 min + 1 min przerwa
 6. Liczba starć nie jest ograniczona.

ZASADY WALKI

I. USTAWIENIE W POZYCJI

 1. Po komendzie NA MIEJSCA zawodnicy stają w postawie szermierczej na wyznaczonych miejscach.
 2. Po zapytaniu przez sędziego GOTÓW? Zawodnicy odpowiadają TAK lub NIE. W przypadku, gdy zawodnik odpowie NIE musi podać logiczny i sensowny powód unikania walki, w przeciwnym razie może skończyć się to dyskwalifikacją.
 3. Sędzia po usłyszeniu od zawodników odpowiedzi twierdzących wydaje komendę NAPRZÓD (FENCE) i następuje początek starcia.

II. WALKA

 1. Każdy pojedynek toczony jest na określoną liczbę punktów lub jest ograniczony limitem czasu
  • W eliminacjach jest to 5 punktów (limit czasu 3 minuty). W finałach jest to 15 punktów (limit czasu 8 minut), u dzieci w kategoriach 8 – 12 lat jest to 10 punktów (limit czasu 5 minut)
 2. Walkę rozpoczyna komenda NAPRZÓD (FENCE).
  • Zawodnik nie może rozpocząć akcji zaczepnej przed komendą NAPRZÓD.
  • Jeśli zawodnik rozpocznie akcję zaczepną przed komendą NAPRZÓD, zostanie upomniany, a przypadku powtórzenia tego wykroczenia w tej samej walce – poprzez przyznanie punktu jego przeciwnikowi.
 3. Koniec starcia oznaczony jest komendą STÓJ (STOP).
  • Po komendzie STÓJ zawodnik nie może zaczynać nowej akcji szermierczej, może jednak ukończyć rozpoczęte cięcie w tym samym tempie.
  • Zawodnik, który będzie rozpoczynał akcje zaczepne po komendzie STÓJ zostanie upomniany, a przypadku powtórzenia tego wykroczenia w tej samej walce – poprzez przyznanie punktu jego przeciwnikowi.
 4. W przypadku walkowera, zawodnikowi, który nie zrezygnował z walki zostaje przyznane zwycięstwo i średnia arytmetyczna punktów z jego dotychczasowych walk (OK), choć tu zdania są podzielone czy nie 1 lub nie 3… ja bym stawiał po 1 bo ważniejsze są „duże” punkty (zwycięstwa) ale jeśli miałem 4 walkowery to po pierwsze mam 4 zwycięstwa choć nie wiadomo jak dobrym jestem wojownikiem, po wtóre jak wyliczyć średnią? To sytuacja hipotetyczna, ale teoretycznie możliwa!
 5. Corps a corps
  • Corps a corps zachodzi wtedy, gdy obaj przeciwnicy w walce wpadają na siebie i pozostają w wyraźnym kontakcie.
  • Pada komenda STÓJ.
  • Walka zostaje przerwana i zawodnicy ponownie stają na pozycjach wyjściowych.
  • Gdy któryś z zawodników wywołuje corps a corps z umyślną brutalnością, lub gdy podczas walki uderzy go umyślnie czymś innym niż klingą swojej broni dostanie natychmiast upomnienie, jeżeli sytuacja się powtórzy, jego przeciwnikowi zostanie przyznany punkt, a w razie powtórzenia się takiego faktu podczas trwania zawodów – zostanie zdyskwalifikowany.
 1. Ucieczka z pola walki
  • Zawodnik, który opuści pole walki (obiema stopami) uciekając przed natarciem, zostanie upomniany. Jeśli w trakcie tego samego pojedynku sytuacja się powtórzy, zawodnik zostanie ukarany przyznaniem punktu jego przeciwnikowi.
  • Jeżeli zawodnik jedną stopą stoi na polu walki może kontynuować pojedynek.
  • Jeśli któryś z zawodników opuści pole walki wskutek upadku lub potrącenia nie podlega karze.
 2. Rozbrojenie
  • W momencie, w którym broń zawodnika zostanie wytrącona przez przeciwnika, walka nie zostanie natychmiast wstrzymana, a zawodnik który ma broń w ręku ma prawo zdobyć punkt poprzez trafienie przeciwnika. Jeżeli nie skorzysta z tego prawa, walka zostaje wstrzymana i następnie wznowiona, gdy przeciwnicy będą znowu gotowi do równej walki.

III. OCENA TRAFIEŃ

 1. Polem trafienia jest całe ciało. Nie wolno z intencją celować w krocze oraz w tył głowy.
 2. Punktowane są tylko i wyłącznie cięcia.
 3. Pchnięcia są zabronione (ze względu na wymogi bezpieczeństwa).
  • W przypadku, kiedy zawodnik celowo wykona pchnięcie, zostanie upomniany przez sędziego.
  • Zadając kolejne pchnięcie w trakcie tego samego pojedynku, zostanie ukarany poprzez przyznanie punktu przeciwnikowi.
  • Trzecie celowo zadane pchnięcie będzie ukarane dyskwalifikacją.
  • Zwód pchnięciem jest dozwolony. Zabronione są fizycznie wykonane pchnięcia.
  • Jeżeli przeciwnik nadzieje się na wystawioną linię jest to traktowane jak pchnięcie ze strony dającego linię, ale nie skutkuje to przyznaniem żadnych punktów – dodatnich ani ujemnych
 4. Nie wolno rzucać bronią w przeciwnika. Trafienie przeciwnika w wyniku rzutu bronią nie będzie punktowane. Jeśli zawodnik dopuści się takiego czynu, zostanie natychmiast ukarany poprzez przyznanie punktu jego przeciwnikowi.
 5. Punkty można mieć przyznane w wyniku:
 • Trafienia
 • Akcji przeciwnika przed komendą naprzód lub po komendzie stój
 • Jeśli przeciwnik rzuci w nas bronią po raz drugi
 • Jeśli przeciwnik celowo, już po wcześniejszym upomnieniu dopuści się zadania nam pchnięcia
 • Jeśli przeciwnik celowo wykona na nas corps a corps, uderzy nas koszem, głowicą lub jelcem broni po raz drugi

IV. SĘDZIOWANIE 

 1. Sędziuje min. dwóch sędziów. Sędzia i sędzia (sędziowie) pomocniczy.
 2. Sędzia ma prawo prosić o powtórzenie starcia, jeżeli wraz z sędziami pomocniczymi nie są w stanie jednoznacznie ocenić akcję.
 3. Sędzią głównym na Czwartym Turnieju o Puchar „W Sercu Borów”  jest Wojciech Nowakowski. Do kompetencji sędziego głównego należy określanie zasad i rozstrzyganie wszelkich wątpliwości dotyczących sędziowania mistrzostw.
 4. Sędziowie po pól godzinie pracy  mają 10 min odpoczynku.

SZERMIERCZA ETYKIETA

 1. Każdy pojedynek powinien się rozpocząć i zakończyć oddaniem honorów w stronę sędziów, przeciwnika oraz publiczności. Salut oddaje się z odsłoniętą twarzą.
 2. Strój zawodników powinien być schludny i czysty.
 3. Zawodnikom zabrania się używania słów i gestów ogólnie uznawanych za niesportowe i obraźliwe w stosunku do przeciwnika, sędziego lub publiczności. W razie pojawienia się takiego problemu sędzia przerywa walkę i upomina zawodnika. Nie zastosowanie się do upomnienia zostanie ukarane poprzez przyznanie punktu przeciwnikowi. Konsekwentny brak poprawy zachowania skutkować może dyskwalifikacją oraz usunięciem zawodnika z terenu zawodów.
 4. Trenerom zabrania się jakiegokolwiek komentowania rozstrzygnięć sędziego. Trener obserwuje walkę w miejscu wyznaczonym przez sędziego. Jeżeli trener nie stosuje się do poleceń sędziego oraz ignoruje polecenia może być usunięty z sali zawodów.
 5. Przez sam fakt swego udziału w zawodach szermierz zobowiązuje się swym honorem szanować regulamin i rozstrzygnięcia sędziów, być posłusznym komisji sędziowskiej, w każdym pojedynku walczyć z energią oraz bronić widoków osobistego powodzenia po sportowemu, aż do końca zawodów, nie pozwalając się dobrowolnie trafić i nie żądając od nikogo, aby się trafić pozwolił.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: